• Kvalitné služby
  • Ľudský prístup aj pri neľudských zadaniach
  • Sme tu stále pre Vás.

Lokalizácie

 

LokalizácieLokalizácie

Lokalizácia je prispôsobenie obsahu a formy prekladu zvyklostiam, terminológii, kultúre a sociálnemu kontextu cieľového jazyka.  Vieme lokalizovať softvérové aplikácie a programy, webové stránky, návody, príručky, manuály a pod.

 

Mapka SR

ha