• Kvalitné služby
  • Ľudský prístup aj pri neľudských zadaniach
  • Sme tu stále pre Vás.

Korektúry

jazykove korektury Jazykové korektúry 

Vyhotovujeme jazykové korektúry z a do všetkých jazykov. Vieme Vám zabezpečiť predtlačovú korektúru článkov do časopisov či knižných publikácií a pod. Korektúry vyhotovujú profesionálni korektori v materinskom, slovenskom jazyku, anglickom, nemeckom a podľa želania zákazníka. 

V prípade originálnych textov alebo prekladov určených na verejnú prezentáciu Vám vieme ponúknuť kompletné, profesionálne služby korektorov. Postaráme sa o gramatickú, štylistickú či typografickú stránku textov. Korektorské služby poskytujeme nielen veľkým firmám, ktoré sa prezentujú na internete, publikujú príručky, brožúry, návody, letáky a pod., ale vieme pomôcť aj študentom pri korektúre diplomových a bakalárskych prác, prezentácií a publikácií.

Pod korektúrou textou si ľudia častokrát predstavujú len opravu gramatických chýb. Za každou korektúrou sa však skrýva kus práce. Pričom korektori sa musia potrápiť nielen so správnym gramatickým, ale aj štylistickým výrazom. Tlačové správy síce môžu byť gramaticky správne, ale bez štylistickej korektúry, ktorá nemyslí na cieľového príjemcu, nedávajú často zmysel, výber výrazových prostriedkov môže byť nesprávny. Každá spoločnosť a jednotlivec by pritom mali dbať na to, že text alebo preklad sa stáva ich vizitkou, ktorá zostáva dlho v pamäti cieľových príjemcov.  

 

 

Mapka SR

ha