• Kvalitné služby
  • Ľudský prístup aj pri neľudských zadaniach
  • Sme tu stále pre Vás.

Jazykové poradenstvo

jazykové poradenstvoJazykové poradenstvo

Poskytujeme jazykové poradenstvo všetkým záujemcom zdarma. Naše rady a odporúčania v oblasti lingvistiky sa týkajú ortografickej, ortoepickej alebo štylistickej, výrazovej stránky textov.

Zatelefonujte nám, alebo nám zašlite  Váš jazykový problém emailom a my ho vyriešime bez problémov a jednoznačne do pár hodín.

Pokiaľ si chcete overiť pravopis,  význam a výslovnosť slov, spisovnosť výrazov. Nájsť tie správne synonymá alebo kontext použitia slov, môžete navštíviť jednu zo stránok v našej ponuke: 

 

  • online slovník slovenského jazyka

          http://www.slex.sk/

  • lexikografické príručky, pramene v elektronickej podobe

          http://www.juls.savba.sk/ebooks.html

 

 

Dododqqfúpewklklklkkkkkkk

Mapka SR

ha